Meny
03.02.2023

Kom styrket ut av lavkonjunkturen gjennom digitale investeringer

Når Europa rystes samtidig av den verste energikrisen på en generasjon, høyt inflasjonstrykk og store geopolitiske spenninger, kan det være fristende å spare seg gjennom problemene. Men selskaper som ønsker å komme styrket ut av denne knipen, bør i stedet investere langsiktig i dagens teknikk, skriver lederen for programvareselskapet ITRS Group.

Sandro Coletti, Regional salgsdirektør NEMEA, ITRS Group.

Under den forrige store lavkonjunkturen i 2008 opplevde teknikkfinansiering en betydelig oppsving. Denne gangen anser imidlertid mange CIO-er at det er selve teknikken som kommer til å være avgjørende for å hjelpe selskaper å snu situasjonen og øke inntektene. Selskaper som opererer i Norden, har et forsprang takket være den åpne holdningen til ny teknikk. For eksempel har Sverige, Danmark, Norge og Finland takket være dette lykkes å beholde topp 10-plasseringene i IMDs globale rangering av digital konkurransedyktighet.

 

Digitalt innfødte medarbeidere eller digital natives kommer til å utgjøre forskjellen mellom selskaper som blomstrer i de kommende månedene, og de som må kjempe for å overleve. Bedre bruk av teknikk kan imidlertid bidra til å mildne kompetansemangelen, fordi feil kan oppdages og avhjelpes raskere og med større automatikk, uten dyre og personalkrevende innsatser. Gjennom å investere og bruke mer avansert teknikk flytter selskapene også personalfokuset til tjenester med høyere kompetanseprofil.


Ytterligere en fordel er at man imøtegår de høye forventningene hos en kundebase med teknisk kunnskap og sikrer en motstandsdyktig forretningsdrift. Spesielt viktig er forebygging av uplanlagt driftsstans, som i seg selv kan innebære langtrekkende risiko for et selskaps omdømme, spesielt i disse tider med økonomisk usikkerhet. Et robust IT-overvåkingssystem som reduserer driftsstans og sikrer at driften alltid er i gang, kan ikke lenger betraktes som et valgfritt «kjekt å ha»-verktøy.

 

En annen viktig årsak til å holde systemene i gang, er de sofistikerte cybertruslene som på kort tid har blitt den største risikoen for selskaper. Det ville være en alvorlig feilbedømming å skjære ned på investeringer i forebyggende teknikk og håpe på det beste – i disse tider med ekstrem geopolitisk fiendtlighet må selskaper forstå akkurat hvor sårbarhetene deres finnes og handle deretter, fordi kostnaden ved et cyberangrep kan vise seg å være skjebnesvanger for et selskap som ikke handler raskt.

 

Siden IT-anlegg blir stadig mer komplekse, er det avgjørende å ha et like sofistikert overvåkingsverktøy for at selskaper skal få helhetssynet på systemene som kreves for å oppfylle kundenes krav. Gang på gang tas konsekvensene av utilstrekkelig overvåking ellers kun på alvor når det er for sent.

 

I en tid med raskt minkende gevinstmarginaler er selskaper på jakt etter effektive måter å spare kostnader på. Men investeringer i effektive overvåkingsverktøy er nødvendig for å kunne spare på lang sikt. Hvis selskapene ikke har råd til å prioritere motstandsdyktighet, kommer de til slutt ikke å ha råd til å være i drift i det hele tatt.

 

Det finnes faktiske effektive alternativer for selskapene til å forbedre virksomheten samtidig som de sparer kostnader. Fremveksten av sky-IT har innebåret et betydelig steg fremover, og i Norden har som vanlig teknikken blitt tatt raskt og bredt i bruk. Sverige, Finland og Danmark ble rangert blant de fire beste (med Norge på en hederlig niendeplass) i en fersk indeks av MIT Technology Review som måler hvor godt teknikken i et land fremmer tilgjengeligheten av skytjenester. Storbritannia, som anses å ligge langt fremme innen bruk av skyteknikk, kom derimot ikke en gang med på topp ti.

 

Den raske innføringen av ny skyteknikk i de nordiske selskapene har imidlertid gjort at den ikke alltid har blitt skreddersydd for forretningsbehovene. Og ineffektiv bruk av skyteknikk kan i stedet innebære høyere kostnader for selskapene. Når det gjelder skyen, er det dessuten både unødvendig og kostbart å ha overkapasitet bare for sikkerhets skyld.

 

Rett brukt kan likevel en «digitalt først»-strategi medføre både høy anseelse for selskapene og senkede kostnader – samt store bærekraftsfordeler. Og siden ny teknikk gjør bærekraftige alternativer skalerbare, risikerer de som viser innledende skepsis, å bli foreldet og stemplet som etterslengere. Selskaper som allerede har begynt å ta bærekraft på alvor, har derimot en fordel sammenliknet med konkurrentene.

 

Merk:

ITRS Group er en leverandør av analyseprogramvare og sanntids virksomhetsovervåking. For mer informasjon, se:

www.itrsgroup.com

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no