Meny
11.12.2022

Det norske selskapet Miko Marine, tømte tungolje fra miljøfarlig vrak i Østersjøen i krevende operasjon

Vraket av oljetankeren MS Rone har ligget i Østersjøen i 41 år, og er en stor miljøtrussel. Da svenske myndigheter gjennomførte et anbud for å tømme vraket for tungolje, vant norske Miko Marine, med sin banebrytende teknologi Moskito®, og JD-Contractor oppdraget.

Foto: Emilie Voraa

MS Rone sank i dårlig vær på vei til Gotland i 1981. Vraket ligger på 98 meters dyp og er ett av flere vrak svenske myndigheter anser som en fare for havmiljøet på grunn av tungolje i tankene.

– Det gleder meg at vår teknologi igjen bidrar til å gjøre oljetømming av vrak tryggere og mer effektivt. Arbeidet våre ansatte har lagt i dette prosjektet gjør meg utrolig stolt, uttaler Cato Stoll, daglig leder i Miko Marine.

Den svenske Havs- och Vattenmyndigheten er oppdragsgiver for prosjektet. Den komplekse operasjonen ble gjennomført av hovedkontraktøren JD-Contractor med Miko Marine som underleverandør. Den patenterte Moskito® - teknologien er et oljetømmingsverktøy som muliggjør fjernkontrollert tapping av tanker. Vrakets dybde på 98 meter gjør slikt arbeid desto mer krevende, og vanskeliggjør bruk av dykkere. Miko Marine boret hull i åtte tanker. Innholdet i tankene ble verifisert og vraket ble tømt for miljøfarlig olje.

Kostnadseffektiv og sikker teknologi

Moskito® er et elektrisk og fjernstyrt oljetømmingsverktøy, og løsningen er det eneste av sitt slag i verden. Verktøyet kombinerer tre prosesser i én og samme teknologi ved å feste seg til skroget, bore hull og etterlater en adapter som tilrettelegger oljetømming.

–Bruken av Moskito® i Rone-prosjektet var avgjørende for prosjektets fremgang. Det ville vært mye vanskeligere å gjennomføre prosjektet uten dette samarbeidet, uttaler Fredrik Lindgren som er Havs- och vattenmyndighetens prosjektleder.

Teknologien gjør det mulig å tømme olje i dybder der det tidligere ikke har vært overkommelig av hensyn til økonomi og sikkerhet. Dette er en viktig utvikling på veien mot å fjerne miljøskadelig olje fra vrak over hele verden. En studie fra 2005 anslår at det er flere tusen skipsvrak i verdenshavene som inneholder mer enn 100 tonn olje, med økende risiko for oljesøl etter hvert som de eldes.

Velprøvd

Miko Marines Moskito® er utviklet med delfinansering fra Kystverket, og Miko Marine fikk patent på teknologien i 2015. Selskapet utviklet teknologien da de undersøkte hvordan man kunne tømme olje fra ubåtvraket U-864. De siste årene har oljetømmingsverktøyet blitt brukt til å tømme olje i Chile, Singaporestredet og i Sverige. Teknologien er velprøvd, og har resultert i en rammeavtale med svenske myndigheter om tømming av olje fra sunkne skip langs den svenske kysten.

Miljøtrusler i norske hav

I dag er det anslagsvis mer enn 2000 sunkne skip i norske sjøareal. Det daværende Statens forurensningstilsyn anslo at 380 av disse vrakene har en forurensningsrisiko, der 30 sunkne skip ble vurdert å ha særlig høy forurensningsrisiko.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no