Meny
11.04.2023

AI og HR: Hemmelighetene bak et elsk-hat-forhold

Ettersom AI-teknologi blir mer utbredt i de fleste sektorer, undersøker Hogan Assessments den potensielle effekten bruk av AI kan ha på den tradisjonelle rekrutteringsprosessen

Oslo, 11. April 2023:

Kunstig intelligens (eller AI som det oftere kalles) har skapt forventninger om at arbeid kan gjøres enklere, raskere og mer objektivt. Bedrifter har har nå hatt tid til å undersøke eller integrere denne automatiseringen i de daglige rutinene, og de kan da stille seg spørsmålet: Har AI klart å innfri noen av disse forventingene?   

Ekspertene ved Hogan Assessments – verdenslederen innen personlighetsvurdering og lederrådgivning – har analysert positive og negative sider ved AI i HR-prosesser for å finne ut hvor gunstig teknologien kan være for organisasjoner på lang sikt.

Positive sider ved AI

En av de viktigste utfordringene for HR er å rekruttere effektivt. Ansettelsesprosesser kan være tidkrevende.

Rapporten Talent Acquisition Benchmarking fra Society for Human Resource Managements fant faktisk ut at gjennomsnittlig tid for å fylle en stilling er 26 dager. Når man ser nærmere på faktorene bak den gjennomsnittlige rekrutteringstiden finner man ulike årsaker, for eksempel en organisasjons interne godkjenningssystem eller den innledende kandidatutvelgelsen.

«Den mest relevante årsaken er den reaktive tilnærmingen de fleste organisasjoner bruker, som typisk reagerer på tidligere hendelser i stedet for å forberede seg strategisk på fremtiden» , analyserte dr. Ryne Sherman, Chief Science Officer ved Hogan Assessments.

Slik sett kan bruk av AI for å forbedre ansettelsesprosessen i stor grad forbedre organisasjonens evne til å finne den rette personen raskt og hjelpe HR-avdelinger med å identifisere kandidater med nødvendig kompetanse og erfaring. Dessuten kan AI anbefale jobber til potensielle ansatte og til og med forutsi arbeidsprestasjonen for personer som blir intervjuet.

«AI kan også være en strategisk hjelp fordi teknologien har potensial til å hjelpe ledere med å skape en mer engasjerende kandidatopplevelse, hjelpe dem med å overvinne subjektive skjevheter ved å samle data fra tidligere ansatte i lignende stillinger og forberede målrettede spørsmål som intervjuere kan stille kandidater,» fortsetter dr. Sherman.

Bak den forførende AI-sjarmen

Selv om AI tilbyr et stort potensial for HR-avdelinger, er det viktig å være klar over de mulige farene og etiske dilemmaene som bedrifter kan stå overfor dersom de velger å integrere denne teknologien videre i HR-prosessene sine. Fordommer har lenge plaget ansettelse og rekruttering. AI-systemer som historisk sett er bygget på partisk ansettelses- og rekrutteringspraksis opprettholder, og til og med forverrer, de samme skjevhetene. Omfattende testing med forskjellige populasjoner og kontinuerlig overvåking av utvelgelseshastigheter er avgjørende for å sikre at nye AI-systemer ikke inneholder og opprettholder disse gamle partiskhetene. 

En annen bekymring ved mange AI-verktøy er mangelen på åpenhet. For det første forstås AI ofte dårlig av enkeltpersoner som ikke er teknisk kyndige, noe som skaper følelsen av at et datasystem tar kritiske avgjørelser på tilfeldige og ukjente måter. For det andre kan selv teknisk kyndige skapere av AI-systemer noen ganger ikke forklare hvordan systemet fungerer, eller hvordan funksjonene til AI-systemet er relevante for en jobb.

«Vi bør ikke ta lett på disse bekymringene. Enkeltpersoner har rett til å vite hvordan de blir evaluert, at disse evalueringene er rettferdige og at disse evalueringene er relatert til jobben», forteller dr. Sherman.

«Et lovende aspekt ved denne teknologien er imidlertid personlighetsvurderinger.

Det er absolutt noen AI-elementer som er ganske nyttige, siden de kan tilby skalerbarhet, fortgang eller til og med et lavere prispunkt. Eksempelvis kan personlighetsvurderinger som bruker maskinlæring for jobbspesifikke oppgaver bygget på god forskning gradvis forbedre tradisjonelle vurderinger», konkluderer dr. Sherman.

Kasper Skriver

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no