Tips redaksjonen
26.10.2015

Vital 60-åring

Bygg Reis Deg er blitt et begrep og en kjent og sterk merkevare gjennom sitt 60-årig liv. Da messen ble arrangert første gang i 1954 på Festningsplassen i Oslo, ble den en umiddelbar suksess. Det var i etterkrigstiden med boligmangel, og hele 60 000 mennesker fant veien til messeområdet, faktisk 10 000 flere enn de som er ventet til årets messe på Lillestrøm i oktober. Men det var en litt annen messe den gangen likevel sammenlignet med den kommende messen som fyller alle hallene på messesenteret på Lillestrøm pluss utearealer. Den gangen var utstillingsarealet lite, og fasilitetene var beskjedne. Bygg Reis Deg fylte 60 år i fjor, men i og med at det ikke var noen messe da, ble det ikke naturlig å markere denne milepælen. Men her i avisen gjør vi likevel et poeng ut av det, selv om vi ett år på etterskudd. For Bygg Reis Deg er en institusjon som fortjener oppmerksomhet, synes vi. Vi overdriver ikke når vi sier at messen er det viktigste møtepunktet i Norge for byggenæringen og alle som er interessert i bygg og bolig. Derfor er det naturlig for oss å gi messen mye presseomtale og annonsedekning. Denne gangen følger til og med et eget bilag med avisen, som i sin helhet er konsentrert rundt Bygg Reis Deg og byggaktuelle saker. Vi håper det er av interesse for deg som leser og annonsør. Vi vil selvfølgelig også denne gang, som tidligere, være til stede på messen og møte annonsører og samle nyheter som vi vil presentere i senere utgave av avisen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1