Tips redaksjonen
03.01.2014

Skifergassrevolusjonen

I månedsskiftet november/desember var det møte i Oslo der norske og internasjonale toppledere innenfor olje- og gass var til stede. Diskusjonstemaet var om skifergassrevolusjonen i USA ville true Norges posisjon som energinasjon. Ny Teknikk var invitert og fulgte interessert med i diskusjonen. Det var spesielt interessant å høre Kaisure Sadamori fra IEA, som presenterte energibyråets nye World Energy Outlook. Ifølge prognosene vil fossilt brensel fortsatt ha stor betydning for å dekke verdens behov for brensel, og etterspørselen etter naturgass vil øke med 50 prosent innen 2035. Særlig stor vil økningen være i Kina, India og Midtøsten. 
   USA er i ferd med å bli selvforsynt med gass og kan snart bli en eksportør av skiftergass. Kan det true Norges posisjon? Adm. dir. i Statoil, Helge Lund, beroliget deltakerne med at til tross for situasjonen i USA vil Norge også i fremtiden spille en dominerende rolle som gassnasjon i Europa. – Vi har en godt utbygd infrastruktur når det gjelder gass, og Norge vil være en pålitelig leverandør av slik energi til Europa, og vil dessuten være konkurransedyktig på pris, sa han. Han kunne for øvrig opplyse at selskapet var tidlig ute med å utvinne skifergass i USA og er i dag til stede ved to produksjonsenheter og involvert i to gassrørprosjekter der borte. 
   Uansett hva som skjer i USA, mente deltakerne at naturgass, som er et rent produkt i forhold til olje og kull, vil komme til å spille en stadig større rolle i fremtiden, og at europeiske land må få øynene opp for denne viktige energikilden og være med på denne revolusjonen både når det gjelder utvinning og bruk.   

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1