Tips redaksjonen
24.04.2012

På pluss-siden

Vi har skrevet om det før, men det er verd å gjenta. Det nye kontorbygget som Powerhouse skal bygge på Brattørkaia i Trondheim kan bli en verdenssensasjon. Det skal bli det mest energieffektive kontorbygget i verden. Bygget skal produsere mer energi enn det forbruker. Det skal også tilfredsstille nullutslippskravene og oppnå den beste karakteren, Outstanding, i miljøklassifiseringssystemet Breem. Målet for energiforbruket er svært ambisiøst. I et gjennomsnittlig næringsbygg er forbruket rundt 193 kilowattimer på kvadratmeter gulv. Powerhouse tar sikte på 20! Solceller, varmevekslere og varmepumper skal bidra til å produsere elektrisistet og varme til bygget. Sjøvann bidrar både til oppvarming og kjøling. Men det er ikke bare energiaspektet som er spesielt med nybygget. Arkitekturen er også spennende og futuristisk. Snøhetta har utfordret seg selv og vil skape et unikt landemerke i Trondheim. Dette kan bli en verdenssensasjon og bidra til å sette ny standard innenfor bygningsteknologi og arkitektur.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1