Tips redaksjonen
10.02.2009

Hydrogenveien

Hydrogenveien skal gjøre det mulig å kjøre mellom Stavanger og Oslo på hydrogen. Hydrogenveien er et resultat av HyNor-prosjektet, der Statoilhydro spiller en sentral rolle.

Det er foreløpig etablert to fyllestasjoner på strekningen, og flere er planlagt. Formålet med HyNor-prosjektet er å fremme hydrogen som energibærer i kjøretøy. Det er et interessant prosjekt sett fra et miljøperspektiv.

Hydrogen er jo som kjent et svært miljøvennlig drivstoff med bare vanndamp som utslipp. Men skal hydrogen bli en fremtidig energibærer i biler, må to problemer løses: Hydrogen må kunne fremstilles på en mer energieffektiv og miljømessig måte enn i dag. Hvis ikke, går vinningen nærmest opp i spinningen.

Den andre utfordringen er å masseprodusere hydrogenbiler. I dag er ikke teknologien kommet så langt at det kan skje.

Spørsmålet er vel også hvor sterkt bilindustrien er villig til å satse på utviklingen av slike biler.

Innvendingene fra bransjen er at infrastrukturen mangler. Det er med andre ord for få hydrogenveier rundt omkring i verden.

Det paradoksale er at aktørene bak prosjekter som HyNor på sin side venter på bilindustrien.

For hva skal man med hydrogenvier når bilene uteblir? Så vi bør kanskje ikke ha forventninger til at det store gjennombruddet for hydrogen kommer i 2009 eller de nærmeste årene.

Vi er fremdeles i en tidlig fase av utviklingen. Mye forskning gjenstår, og det blir spennende å følge utviklingen. Vi skal holde leserne orientert.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1