Tips redaksjonen
01.08.2017

15 milliarder spart

Som ledd i forenklingsarbeidet har regjeringen nå gjennomført tiltak som til sammen sparer næringslivet for årlige kostnader på 15 milliarder kroner. Dette bidrar til at bedriftene kan bruke flere ressurser på produktivitetsfremmende arbeide, som igjen kan skape nye arbeidsplasser. Solberg-regjeringen har forenklet for 10 milliarder kroner, mens den forrige regjeringen forenklet for 5 milliarder. I alt er det gjennomført 116 forenklingstiltak. Finansdepartementet med Skatteetaten og Nærings- og fiskeridepartementet med Brønnøysundregistrene står for rundt 80 prosent av forenklingstiltakene. Blant tiltakene som er gjennomført i år, kan nevnes forenklet skattemelding for næringsdrivende, forenkling i regelverket for offentlige anskaffelser, forenklinger i bokføringsregelverket, mulighet med elektronisk tinglysning og fritak for å utarbeide årsberetning for foretak med under 70 millioner kroner i omsetning. Vi hilser tiltakene velkommen og håper at regjeringen, uansett hvilken det blir etter høstens stortingsvalg, vil holde trykket opp i årene som kommer. Verdiskapningen i samfunnet styrkes ved at vi har et effektivt næringsliv med færrest mulig unødvendige byrder fra det offentlige.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1